DEPLUA
Forum EURO TSL
Międzynarodowe Forum EURO-TSL
Korytarz transportowy Niemcy Polska Ukraina
Warszawa, Hotel Marriott Courtyard, 23 sierpnia 2011
Międzynarodowe Forum EURO LTS – Korzytarz transportowy Niemcy Polska Ukraina, Warszawa 23 sierpnia 2011 r.

Miejsce: Courtyard by Marriott Warsaw International Airport Hotel

08:40 - 9:00 Rejestracja uczestników
09:00 - 9:10 Rozpoczęcie konferencji
9:10 - 10:10 Panel regulacyjny: Niemcy Polska Ukraina – Korytarze Transportowe Europy
  Tematy:
  • Możliwości inwestycyjne w Polsce - opinia firm niemieckich na podstawie ankiety Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej
  • Dalsze perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy Ukrainą a UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Niemiec?
  • Bariery rozwoju usług branży TSL w relacjach Polski i Niemiec z Ukrainą?
  • Granica Polski wschodnią granicą UE - problemy administracyjno- celne Polski i Ukrainy?
  • Priorytety Rządu w rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce?
  • Czy Ukraina może byd dla polskich i niemieckich firm bramą do rozszerzania kontaktów z krajami Azji środkowej?
  • Potencjał i perspektywy rozwoju międzynarodowego transportu drogowego na tle współpracy Polski Niemiec i Ukrainy w warunkach gospodarki rynkowej i konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi (wystąpienie Ministra Tadeusza Jarmuziewicza z Ministerstwa Infrastruktury)

Zaproszeni Prelegenci:
Tadeusz Jarmuziewicz – Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury (prezentacja); Michael Kern – Dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej (prezentacja); Oleksandr Szłapak* - Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (strona ukraińska); Janusz Piechociński* – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury; Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (strona polska), b. Minister Gospodarki;

10:10 - 10:30 Przerwa kawowa

Panel I Aspekty prawne i finansowe w branży LTS

10:30 - 11:10 Uproszczenia i ułatwienia w dokonywaniu formalności celnych – ostatnie zmiany przepisów
  Piotr Pogorzelski, Dyrektor Departamentu Polityki Celnej, Ministerstwo Finansów (prezentacja)
11:10 - 11:30 Jak nowe regulacje wpływają na prace agencji celnych?
  Marcin Ramotowski, Dyrektor ds. Celnych, Gerlach Sp. z o.o. (prezentacja)
11:30 - 11:50 Ukraiński system celny na granicy z Unią Europejską i Unią Celną Rosji, Białorusi i Kazachstanu
  prof. dr.hab. Wiesław Czyżowicz - wykładowca WSCiL, ekspert Najwyższej Rady Ukrainy, rządu i ukraińskiej
  Służby Celnej z ramienia UE (UEPLAC) ds. ukraińskiego nowego Kodeksu celnego;
  Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
  SGH; Kierownik Katedry Międzynarodowej Współpracy Celnej i Logistycznej Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w
  Warszawie
11:50 - 12:20 IT Customs Solutions Supporting Logistics Processes
Kewill GmbH & SKG S.A. (prezentacja)
12:20 - 12:40 Odprawa celna w Niemczech i w Polsce – podobieństwa i różnice
  Adriana Konat, Porath GmbH (prezentacja)
12:40 - 13:00 Ocena wiarygodności partnerów biznesowych w transporcie jako czynnik hamujący rozwój korytarza transportowego
  Dariusz Korbut, Director Representative Office Poland, TimoCom (prezentacja)
13:00 - 13:10 Dyskusja - problemy na styku systemu celnego UE i Ukrainy
13:10 - 13:40 Przerwa na lunch
13:40 - 14:20 Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych
  Kajetan Górny, Rödl & Partner /prezentacja/

Panel II Infrastruktura w logistyce

14:20 - 14:40 Nowa infrastruktura - nowa jakośd w przewozach intermodalnych do Polski i na Ukrainę?
  Marcel Sames, Direktor Sales & Business Development Polzug Intermodal GmbH (prezentacja)
14:40 - 15:00 Port Hamburg dla Europy Środkowo - Wschodniej w pierwszym półroczu 2011
  Axel Mattern, Zarząd Hafen Hamburg Marketing e.V.  (prezentacja)
15:00 - 15:25 Rozwoj przewozow multimodalnych na Ukrainę i na wschod od Ukrainy
  Tomasz Janeczek, Zastępca Kierownika, Biuro Handlowe, Euroterminal Sławków (prezentacja)
15:25 - 15:45
Jak funkcjonuje viaTOLL?
  Paweł Olczak, Dyrektor Operacyjny, Kapsch, operator systemu viaTOLL
15:45 - 15:55 Przewoźnicy a myto
  Jan Buczek*, prezes ZMPD (prezentacja)
15:55 - 16:10 Myto w Polsce – doświadczenia dużego operatora
16:10 - 16:25 Doświadczenia dużej firmy logistycznej - Rola operatora logistycznego w pomoście Wschód - Zachód
  Andrzej Lada - Kubala, Dyrektor Operacyjny, Damco (prezentacja)
16:25 - 16:50 Dyskusja
16:50 - 17:10 Przerwa kawowa
17:10 - 17:40 Dyskusja końcowa – wnioski
17:40 Zamknięcie konferencji

19:00 - 22:00 Gala "Okrągły Stół TSL"
* w trakcie potwierdzaniaPartnerzy strategiczni Forum

SKG KWILLPartner Merytoryczny Patronat honorowy Główny patron medialny Parnterzy edukacyjni
       
DGL PUIG Puls Biznesu Instytut Morski Wyższa szkoła cła i logistyki

Partnerzy biznesowi

DOELZYCH Warsaw Airport Roedl & Partner

DAMCO TimoCom MDRKPatroni medialni

Baltic transport jurnal TSLbiznes EURO Logistics Flota Auto Biznes

Polska Truck&business TSLbiznes LOG24 Towary Niebezpieczne
regdos.com